top of page
Ana Sayfa: Welcome
ELG4DldX0AE2lrM.jpg

Digital Lab Mulkiye is a virtual workspace aiming to bring together researchers and students interested in the societal aspects of artificial intelligence, machine learning, and blockchain. Established in February 2020, Digital Lab Mulkiye is part of the Department of Politics and Economics of Ankara University.

 

Image Credit: R Ladies Ankara, Basic R Education, 9 December 2019

We think that experts of AI, cloud systems, and robotics should work in a collaborative manner with social scientists working on the economy of big data, surveillance systems, and digital national planning. At Digital Lab Mulkiye, this is exactly what we intend to do.

 

Are enthusiastic about Digital Lab Mulkiye and would like to help us?

Contributors

Altug Yalcintas, ​Turkmen Goksel, Barıs Ovgun, ​Emrah Er, ​Halil Yasin Tamer, Ezgi Hazal Şanlı, ​Mubina Ipek, Evren Ahmet Demir, ​Ozlem Nalcakan.

PUBLICATIONS

2021

Orçun Kasap and Altuğ Yalçıntaş. 2021, Forthcoming: “Commodification 2.0: How Does Spotify Provide Its Services for Free?” Review of Radical Political Economics.

Ezgi Hazal Şanlı ve Altuğ Yalçıntaş. 2021. "Blokzincir Teknolojilerinin Karmaşık Doğası: Dijital Ekonomilerde Tasarımcısız Tasarım Mümkün mü?" İktisat ve Toplum Dergisi 126: 25-32.

Gizem Yardımcı and Altuğ Yalçıntaş. 2021. “Küresel Salgın Sürecinde Dijital Ahlâk İhlalleri: Max Weber’den Edward Snowden’a Takip Kapitalizminin Ruhu” In: Afetlerle Yoksullaşma: Salgınlar, Göçler ve Eşitsizlikler. Edited by Murad Tiryakioğlu. İstanbul Bilgi University Press: 159-177.​

2020

Halil Yasin Tamer ve Barış Övgün. 2020. "Yapay Zekâ Bağlamında Dijital Dönüşüm Ofisi" [Digital Transformation Office in the Context of Artificial Intelligence] Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 75 (2): 775-803.

Halil Yasin Tamer, Barış Övgün, ve Altuğ Yalçıntaş. 2020. “Akademik Büyük Veri ve Bilimsel Bilgi Üretimi: Dergi Park Örneği” [Academic Big Data and Scientific Knowledge Production: The Case of Dergi Park] Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (1): 93-110.

Altuğ Yalçıntaş ve Nasr Alizadeh. 2020. “Digital Protectionism and National Planning in the Age of the Internet” Journal of Institutional Economics 16 (4): 519-536.

Uğur Yüksel ve Altuğ Yalçıntaş. 2020. “Büyük Veri Çağında Uluslararası Politik Ekonomi: ABD ve Çin’de Dijital Korumacılık” Historia 1923 7 (Kış): 76-93.

Gizem Yardımcı ve Altuğ Yalçıntaş. 2020. “From the Jetsons to Omniscient: Unmanned Air Vehicles and Digitalization” Aviation Turkey 1 (5): 78-82.

Gizem Yardımcı ve Altuğ Yalçıntaş. 2020. “Üketim Kapitalizmi, Dijital İstihdam ve İş Hukukunda Yeni İhtiyaçlar” [Prosumption Capitalism and the Needs of Employment Law] İktisat ve Toplum Dergisi 116 (Haziran): 18-25.

Gizem Yardımcı ve Altuğ Yalçıntaş. 2020. “Türkiye’nin Dijital Politikaları: Fırsatlar, Tutarsızlıklar ve Çözüm Önerileri” [Digital Policies of Turkey: Opportunities, Inconsistencies, and Suggestions for Solutions] İktisat ve Toplum Dergisi 114 (Nisan): 65-74.

2019

Altug Yalcintas. 2019. Bırakınız Kopyalasınlar, Bırakınız Paylaşsınlar: Dijitalleşme ve İnternet Çağında Fikri Mülkiyet İlişkileri. [Let Them Copy Let Them Share: Intellectual Property Relations in the Age of Digitisation and the Internet] Second Edition: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No: 620. 310 pp.

2018

Türkmen Göksel. 2018. Statistics: Growing Data Sets and Growing Demand for Statictics (editor). ISBN:978-1-78984-396-5, Print ISBN: 978-1-78984-395-8. Publisher: InTech.

Türkmen Göksel. 2018. "Introductory Chapter: Statistics" In Statistics: Growing Data Sets and Growing Demand forStatistics, ISBN: 978-1-78984-396-5, Print ISBN: 978-1-78984-395-8. Publisher: InTech.

Altuğ Yalçıntaş. 2018. “n≥30 vs. n=all: Büyük Veri, Veri Obezitesi ve Kaybolan Nedensellikler” [n≥30 vs. n=all: Big Data, Data Obesity, and the Lost Causalities] Yıldız Social Science Review 4 (2): 153-166.

bottom of page