konferans.jpg

THESES

2020

  • Ali Değirmenci. 2020. Dijital Platformlarda Katılımcı Emeğinin Otonomisi ve Sanatsal Metazinciri: Shutterstock Örneği [Artistic Commodity Chains and the Autonomy of Participatory Labout in Digital Platforms: The Case of Shutterstock]. MSc in Labour Economics, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Supervisor: Altuğ Yalçıntaş).

  • Büşra Demirel. 2020. Teknolojik Değişim ve İstihdam İlişkisi: Türkiye İşgücü Piyasasına Yönelik Makro Bir Analiz [The Relationship between Technological Change and Employment: An Macroeconomic Study on Turkish Labour Market] MSc in Economics, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Supervisor: Turkmen Goksel).

2018

  • Emrah Er. 2018. Applications of Machine Learning to Agricultural Land Values: Prediction and Causal Inference. PhD in Economics. Kansas State University.

2017

  • Orçun Kasap. 2017. Müzik Endüstrisinde Web 2.0 ve Dijital Emek: Spotify Örneği [Digital Labour and Web 2.0 in the Music Industry: The Case of Spotify] MSc in Economics, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Supervisor: Altug Yalcintas).